Grad Vinkovci objavio je Javni poziv za dodjelu potpora iz programa poticanja poduzetništva na području grada vinkovaca za 2020. Godinu – ulaganje u tehnologiju i ljudske potencijale!

Prijaviti se mogu sve tvrtke, obrti te ostali subjekti kategorizirani sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) koji se svrstavaju u mikro subjekte malog gospodarstva sa sjedištem i koji obavljaju gospodarsku djelatnost na području grada Vinkovaca osim trgovačkih društava i ustanova u kojima Grad Vinkovci, druga jedinica lokalne (regionalne) samouprave ili Republika Hrvatska ima vlasnički udjel u temeljnom kapitalu.

Uvjeti za dodjelu potpora

Potpore u okviru ovog Javnog poziva dodjeljuju se mikro poduzetnicima koji posluju minimalno 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva te imaju zaposlenu najmanje jednu osobu na puno radno vrijeme, a nisu u prethodnoj godini koristili istu Mjeru Grada Vinkovaca.

Prijavu za dodjelu sredstava potpore mogu podnijeti mikro poduzetnici, isključivo trgovačka društva, obrti i fizičke osobe koje su posebnim zakonima ovlaštene za obavljanje pojedinih djelatnosti koji:

  • Imaju sjedište na području grada Vinkovaca i/ili provode ulaganje na području grada Vinkovaca
  • U cijelosti su u privatnom vlasništvu
  • Imaju najmanje jednog zaposlenog
  • Nemaju evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava
  • Nemaju evidentiran dug prema Gradu Vinkovcima o kojima službenu evidenciju vode nadležne službe Grada Vinkovaca
  • Koji ispunjavaju uvjete utvrđene Uredbom Komisije EU o de minimis potporama
  • Nad kojima nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije
  • Nije trenutno u blokadi
  • Nisu koristili sredstva iz Javnog poziva za dodjelu potpora iz Programa poticanja poduzetništva na području grada Vinkovaca za 2019. godinu u okviru Mjere Ulaganje u tehnologiju i ljudske potencijale

Prijave projekata na ovaj Javni poziv bit će moguće podnositi od 24. kolovoza 2020. godine od 8,00 sati do 21. rujna 2020. godine u 15,30 sati.

Cjelokupno ulaganje mora se provesti na području grada Vinkovaca.

Ukupna vrijednost projekta (bez PDV-a) sastoji se od 80% sredstava iz proračuna Grada Vinkovaca i 20% vlastitih sredstava mikro poduzetnika. Potpore se dodjeljuju u visini 80% prihvatljivih troškova (bez PDV-a) do maksimalnog iznosa potpore 30.000,00 kuna. Minimalni traženi iznos potpore iznosi 15.000,00 kn bez PDV-a (minimalna vrijednost projekta bez PDV-a 18.750 kuna).

Cjelokupan tekst natječaja kao i sve uvjete i potrebne obrasce pronađite na službenim stranicama Grada Vinkovaca

Leave a comment

Skip to content