Grad Vinkovci objavio je javni poziv za dodjelu potpora iz programa poticanja poduzetništva na području grada Vinkovaca za 2020. godinu – Novi poduzetnici kojim se provode mjere s ciljem stvaranja povoljnijeg poduzetničkog okruženja za djelovanje postojećih poduzetnika i privlačenje novih investitora s ciljem poticanja ukupnog gospodarskog i društvenog razvoja na području grada Vinkovaca.

Korisnici ovog Javnog poziva su tvrtke, obrti te ostali subjekti kategorizirani sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) koji se svrstavaju u mikro i male subjekte malog gospodarstva sa sjedištem u Vinkovcima i/ili koji obavljaju gospodarsku djelatnost na području grada Vinkovaca osim trgovačkih društava i ustanova u kojima Grad Vinkovci, druga jedinica lokalne (regionalne) samouprave ili Republika Hrvatska ima vlasnički udjel u temeljnom kapitalu.

Ukoliko korisnik mjera obavlja gospodarsku djelatnost i izvan područja Grada, mjere se mogu koristiti samo za gospodarsku djelatnost na području Grada organiziranu kroz posebnu poslovnu jedinicu i odvojeno knjigovodstvo.

Pravo na podnošenje prijave nemaju poduzetnici u stečaju ili u postupku predstečajne nagodbe, odnosno poduzetnici u postupku likvidacije, kao ni korisnici koji su u blokadi.

UVJETI ZA DODJELU POTPORE

Prijavu za dodjelu sredstava potpore mogu podnijeti mikro i mali poduzetnici, isključivo trgovačka društva, obrti i zadruge:

  • Koji imaju sjedište na području grada Vinkovaca i provode ulaganje na području grada Vinkovaca
  • Koji su osnovani tijekom 2020. godine
  • Koji po prvi put koriste sredstva Grada Vinkovaca za početak obavljanja poslovne djelatnosti
  • Koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu
  • Koji imaju najmanje jednog zaposlenog
  • Koji nemaju evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava
  • Koji nemaju evidentiran dug prema Gradu Vinkovcima o kojima službenu evidenciju vode nadležne službe Grada Vinkovaca
  • Koji ispunjavaju uvjete utvrđene Uredbom Komisije EU o de minimis potporama
  • Nad kojima nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije
  • Koji nisu trenutno u blokadi

Javni poziv te prijavne materijale potražite na linku:

https://grad-vinkovci.hr/hr/objave/sluzbene-obavijesti/javni-poziv-za-dodjelu-potpora-iz-programa-poticanja-poduzetnistva-na-podrucju-grada-vinkovaca-za-2020-godinu-novi-poduzetnici

Leave a comment

Skip to content