U vremenima otežanog poslovanja zbog korona-krize, Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca nastoji biti podrška pogođenim poslovnim subjektima, pa na svojoj mrežnoj stranici pruža objedinjene informacije o svim važećim mjerama za pomoć gospodarstvu

Što VIA nudi poduzetnicima

Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o. osnovana je 2013. s ciljem pružanja potpore održivom razvoju Vinkovaca podupiranjem razvojnih inicijativa te jačanjem razvojnih kapaciteta u suradnji s Gradom, tvrtkama, ustanovama i lokalnom zajednicom.
Agencija je partner brojnim institucijama u različitim razvojnim sektorima – od obrazovanja, socijalne skrbi, zdravstva, sporta i rekreacije, pa sve do zaštite okoliša i energetske učinkovitosti.
Iako se bavi širokim rasponom aktivnosti, najznačajnije i javnosti najprepoznatljivije su priprema i provedba razvojnih projekata. U tom je smislu VIA fokusirana na razvoj projekata usmjerenih na povećanje konkurentnosti gospodarstva Vinkovaca i stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja kroz potporu, promociju i obrazovanje u poduzetništvu.
Na samim početcima poduzetničkog pothvata VIA pruža potporu poslovnim savjetovanjem, ali pomaže i postojećim poduzetnicima u rješavanju specifičnih problema rasta i razvoja njihova poslovanja. Osim Info centra za poduzetnike koji poduzetnicima s područja grada Vinkovaca nudi usluge informiranja i savjetovanja, VIA svim poduzetnicima stoji na raspolaganju i za izradu investicijskih studija i poslovnih planova, izradu i prijavu projekata te tehničku pomoć u provedbi istih.


Agencija zainteresiranim korisnicima pruža pomoć u svim fazama procesa upravljanja projektnim ciklusom, a razvojni se projekti pripremaju i prijavljuju na različite natječaje uglavnom iz strukturnih i investicijskih fondova EU, programa za teritorijalnu i prekograničnu suradnju te nacionalnih izvora financiranja.
Jedan od zanimljivih projekata čiji je nositelj sveučilište Educons iz Novog Sada, a u kojem u svojstvu partnera sudjeluju Grad Vinkovci, Turistička organizacija općine Irig i VIA svakako je Pannonia Gourmet… Cilj ovog projekta prekogranične suradnje je razviti inovativne i integrirane turističke proizvode i promicati regionalni gastronomski turizam kao alternativni i inovativni oblik turizma. Projektne aktivnosti uključuju mapiranje lokalnih resursa i identifikaciju autentične hrane, recepata i događaja relevantnih za razvoj inovativne gurmanske ponude. Svi navedeni resursi bit će dokumentirani i transformirani u alate informacijske i komunikacijske tehnologije poput karata i mobilnih aplikacija. U sklopu projekta provode se i aktivnosti rekonstrukcije Šokačkog stana kao Gourmet centra s ciljem promocije novih turističkih proizvoda pod brandom „Eat Pannonia“ te gastro akademiji koja će ovo naše područje učiniti prepoznatljivom kulinarskom turističkom destinacijom temeljenoj na resursima i regionalnim specifičnostima, kulturnoj baštini i tradiciji. Radovima je obuhvaćena rekonstrukcija blagovaonice, kuhinje, ureda, sanitarnog čvora, krova, trijema i fasade, te uređenje dvorišta s novom ogradom. Dovršetak radova rekonstrukcije na PIK-ovom stanu očekuje se u travnju ove godine te se uskoro očekuje potpis ugovora za usluge opremanja prostora. Turizam je jedan od ključnih čimbenika za gospodarski rast, pa će uspostava modela održivog turizma nesumnjivo doprinijeti povećanju regionalnog gospodarstva.
Projekt se provodi od prosinca 2019. godine pa sve do kraja ove godine. Na lokaciji PIK-ovog stana završen je i projekt “Poučna staza park šume Kanovci” u sklopu kojeg je obnovljena sjenica, uređeno 2.000 metara staza, postavljene informativno-edukacijske ploče, klupe i stolovi te izgrađeno dječje igralište i vježbalište na samom ulazu u šumu. Spajanjem rezultata ova dva projekta posjetitelji i turisti dobit će priliku svoje slobodno vrijeme iskoristiti u prirodi kroz rekreaciju, učenje i naposljetku, druženje uz tradicionalna slavonska jela u autohtonom okruženju.
Projekt Aktivni u starosti koji je prijavila i provodi VIA, a čiji je nositelj Gradska udruga umirovljenika grada Vinkovaca doprinosi jačanju kapaciteta organizacija civilnoga društva. Cilj projekta je povećanje kvalitete života i socijalne uključenosti umirovljenika provođenjem raznih aktivnosti poput cjeloživotnog učenja, sudjelovanja na informatičkim radionicama, rekreativnog plivanja ili sudjelovanja na likovnim i plesnim radionicama. Projektom je obuhvaćeno 250 umirovljenika, trajat će do listopada 2022. godine, a vrijednost projekta je preko milijun kuna.
U vremenima otežanog poslovanja zbog korona-krize, Agencija nastoji biti podrška pogođenim poslovnim subjektima, pa na svojoj mrežnoj stranici pruža objedinjene informacije o svim važećim mjerama za pomoć gospodarstvu.
Osim mjera Grada Vinkovaca i Vlade RH, zainteresirani se na jednom mjestu mogu informirati i o mjerama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, HAMAG BICRO-a, te ostalim mjerama zavoda i komora.

Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja početkom ožujka je u javno e-Savjetovanje uputilo nacrt poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju, a ukupna alokacija iznosi 130 milijuna eura.
„Radi se o posljednjem pozivu u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija za financijsko razdoblje 2014. – 2020. u kojem su prihvatljivi prijavitelji mali i srednji poduzetnici. Ujedno je to i jedan od posljednjih raspisanih poziva sukladno tzv. staroj karti potpora, te svojevrsni nastavak Poziva iz 2018. godine „Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta malog i srednjeg poduzetništva“, a za koji se u nekoliko navrata povećavala alokacija sredstava zbog velikog broja zainteresiranih prijavitelja“, pojašnjava Danijela Slipčević, direktorica Agencije za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o.
Poziv čija se objava očekuje sredinom travnja pokreće se u okviru tematskog cilja Sanacija krize u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 i njezinih socijalnih posljedica te priprema zelenog, digitalnog i otpornog oporavka gospodarstva, unutar Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., temeljem instrumenta „REACT-EU” (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe).
„Pozivom se želi potaknuti mala i srednja poduzeća na korištenje digitalnih tehnologija i rješenja u poslovnim procesima sa svrhom povećanja učinkovitosti, kompetitivnosti i internacionalizacije poslovanja, na primjenu digitalnih i zelenih tehnologija i rješenja u proizvodnim procesima sa svrhom optimizacije poslovanja, smanjenja negativnog utjecaja na okoliš, te učinkovitijeg korištenja resursa u proizvodnji. Poticat će ih se i na prelazak na kružno gospodarstvo, te će se podržati i ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu, razvoj znanja, vještina i kompetencije njihovih zaposlenika, kao i korištenje savjetodavnih usluga u pronalasku odgovarajućih rješenja“, dodatno pojašnjava Slipčević.
Ulaganja moraju biti praćena unapređenjem i inoviranjem poslovanja i organizacije poslovanja malih i srednjih poduzeća u svrhu zelenog, digitalnog i otpornog oporavka gospodarstva razvojem novih kompetencija, povećanjem proizvodnje, povećanjem izvoza i očuvanjem postojećih te stvaranjem novih radnih mjesta. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 1,4 milijarde kuna. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 500.000 kuna, dok ukupni iznos državne potpore i potpore male vrijednosti može iznositi maksimalnih 7.500.000 kuna.
Sukladno dokumentaciji sadržanoj u javnome savjetovanju, prihvatljivi prijavitelji su mala ili srednja poduzeća registrirana prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti u sektoru C (prerađivačka industrija). Važno je naglasiti kako djelatnosti iz sektora C prijavitelju ne moraju nužno biti osnovna djelatnost, no sukladno financijskim izvješćima prijavitelj će morati iskazati prihode u tom sektoru. Prijavitelj je dužan osigurati sufinanciranje, a intenziteti potpore ovisit će o vrsti potpore.”
„Predviđeno je kako će vrijeme pripreme projektne prijave biti od 30 do 60 dana. Od prijavitelja koji će ulagati u infrastrukturu se očekuje visok stupanj pripremljenosti projektne dokumentacije i uz prijavu će biti potrebno priložiti sve zakonski propisane dozvole. Nakon zaprimanja projektnih prijedloga krenut će se u ocjenjivanje istih, a rang lista će se posložiti s obzirom na kvalitetu projektne prijave sukladno bodovnoj listi, bez obzira na vrijeme predaje prijave”, pojašnjava Slipčević i na kraju dodaje: „Važno je napomenuti kako će sličnih poziva biti u sklopu Višegodišnjeg financijskog okvira i Nacionalnog plana za oporavak i otpornost putem kojih će hrvatskim poduzetnicima i javnoj upravi na raspolaganju biti oko 24 milijarde eura, te će Agencija pratiti sve relevantne informacije i na vrijeme obavještavati o raspisivanju istih.”

Gospodarske zone

Osnivanjem i razvojem poslovnih, industrijskih i poduzetničkih zona stvaraju se mogućnosti za gospodarski razvoj na lokalnoj razini, a takvi su prostori odličan generator za pokretanje i daljnji razvoj malih i srednjih poslovnih subjekata.
Na području grada trenutno posluju dvije zone – poduzetnička zona Jošine koja je popunjena 89% u kojoj posluje 20 poduzetnika koji zapošljavaju 140 osoba te Industrijska zona Zalužje koja je popunjena u svom punom kapacitetu i u kojoj 49 poslovnih subjekata zapošljava 1767 osoba. Imajući u vidu gospodarske trendove i ciljeve ulaganja Europske unije za naredno razdoblje, ali i potencijal za širenje Industrijske zone Zalužje, Grad Vinkovci namjerava kroz širenje upravo te zone dugoročno riješiti pitanje budućeg gospodarskog i industrijskog razvoja. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Vinkovaca zona Zalužje je proširena za još 131,38 hektara, a zemljište je nominalno prevedeno iz poljoprivrednog u građevinsko. Time su osigurani svi preduvjeti kako bi od Vlade Republike Hrvatske bio zatražen prijenos vlasništva 111 hektara zemljišta vrijednog 160 milijuna kuna na Grad Vinkovce.
Slipčević pojašnjava kako je zamišljen projekt proširenja: „Nova, proširena zona bit će izgrađena kao održiva, pametna i digitalna, te će investitorima osim dostupnog zemljišta ponuditi potpunu infrastrukturnu opremljenost, prometnu povezanost, raspoloživu kvalitetnu radnu snagu, blizinu visokoobrazovnih institucija te lokalnu i regionalnu vlast angažiranu u privlačenju investicija i spremnu na suradnju. Plan je da se ne ide odmah na parcelizaciju čestica, nego da se provodi ciljana parcelizacija po potražnji. Takav bi nam pristup ostavio mogućnost ponude zemljišta koje točno odgovara potrebama potencijalnih investitora. Također, plan je razviti SMART poduzetničku zonu u kojoj bi se pametnim rješenjima objedinio nadzor i upravljanje poduzetničkom infrastrukturom te omogućile značajne energetske uštede.”
Strateški je cilj Grada za razvoj infrastrukture buduće proširene Zone Zalužje koristiti sredstva Europske Unije iz Višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021.-2027. U izradi su novi operativni programi za novo sedmogodišnje razdoblje u kojem je jedan od prijedloga budućih javnih poziva upravo poziv za razvoj i poboljšanje kvalitete i dostupnosti infrastrukture poduzetničkih zona. Također, na raspolaganju je i Mehanizam integriranog teritorijalnog ulaganja (ITU) koji je uveden s ciljem jačanja uloge gradova kao pokretača gospodarskog razvoja.
Još jedan značajan projekt koji bi trebao doprinijeti gospodarskom zamahu u Vinkovcima jest izgradnja Transportno-logističkog centra Vukovarsko-srijemske županije na području nekadašnjeg ranžirnog kolodvora u Novom Selu. Centar bi se trebao prostirati na površini od 146 hektara, a vrijednost mu se procjenjuje na oko 305 milijuna kuna. Cilj je izgraditi suvremeni logistički centar koji će biti u skladu s europskim standardima i koji će na najbolji mogući način iskoristiti geostrateški položaj naše županije. TLC je smješten uz prugu na X željezničkom koridoru, u blizini su mu luke Vukovar, Osijek i Slavonski Brod, a na umu se ima i dobra prometna povezanost sa susjednim zemljama – Srbijom, Bosnom i Hercegovinom, te Mađarskom. Predviđeno je da više od polovine površine budućeg Centra bude alocirano za obavljanje logističko-distribucijskih aktivnosti, a ostatak bi bio ponuđen za proizvodno-prerađivačke djelatnosti. Očekuje se da će projektno-tehnička dokumentacija za prvu fazu gradnje TLC-a biti dovršena u 2022. godini. Prva faza projekta obuhvaća područje od 50 hektara, a vrijednost te faze projekta procijenjena je na više od 180 milijuna kuna. „Svi ovi projekti će imati višestruki razvojni značaj kako za Vinkovce, tako i za cijelu Vukovarsko-srijemsku županiju jer će se kroz različite aktivnosti i širok raspon izvora financiranja istih osigurati infrastruktura od neprocjenjive važnosti za gospodarski razvoj cijeloga kraja“, zaključuje direktorica VIA-e.

Skip to content