Nekoliko je velikih poslovnih subjekata iz Vinkovaca koji su prepoznali potencijal potpore za osposobljavanje na radnom mjestu, kao i potpore za usavršavanje, te pomoću njih obrazuju kadrove koji su im potrebni za određena radna mjesta ili zanimanja

Jedan od ključnih dionika u prevladavanju izazova koje je korona-kriza postavila pred naše gospodarstvo svakako je i Hrvatski zavod za zapošljavanje. Provodeći niz aktivnih mjera za zapošljavanje, kao i mjera za očuvanje radnih mjesta, Zavod je tijekom izazovne godine, koja je za nama, uvelike pomogao u očuvanju razine gospodarske aktivnosti i likvidnosti.
Predstojnik Područnog ureda u Vinkovcima, Dražen Jerković, kaže: „Usporedno s Covid mjerama za očuvanje radnih mjesta, trenutno je u opticaju osam različitih potpora. Jedna od iznimno traženih mjera jeste potpora za samozapošljavanje. Sve je više osoba koje se odlučuju na realizaciju osobnih poduzetničkih ideja, a nama je cilj tom mjerom financijski pomoći osobe koje se odluče na pokretanje vlastitog posla.”
Ciljana kategorija ove mjere su sve osobe koje su u evidenciji Zavoda. Od 2021. godine trajanje mjere je 24 mjeseca, a potpora se dodjeljuje za četiri skupine korisnika s obzirom na buduću djelatnost poslovnog subjekta prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, te je moguće ostvariti potporu u visini od 55.000,00 do 130.000,00 kuna.
Jerković pojašnjava kako teče postupak: „Podnošenje zahtjeva za sve mjere ide online. Nakon razgovora s matičnim savjetnikom, potencijalni korisnik upućuje se na pohađanje radionice koja se organizira dva ili tri puta mjesečno. Pohađanje je dobrovoljno, no ono se boduje i ti se bodovi vrednuju pri ocjeni zahtjeva za potporom. I radionice idu u online formatu. Nakon pohađanja radionice slijedi pisanje poslovnog plana, te predaja zahtjeva. Naši savjetnici koji su specijalizirani za samozapošljavanje vode podnositelje zahtjeva kroz cijeli postupak – od apliciranja za potporu, do potpisivanja ugovora, pa sve do nadzora i zaključivanja ugovornih obveza. Specijalizirani su upravo stoga što je zadnjih godina ta mjera iznimno tražena, a to ne čudi ako se zna da su iznosi potpora sve veći. Korisnici potpore se prate tijekom trajanja ugovora – provodi se kontrola onoga što se sufinanciralo, što se tim sredstvima nabavilo, a s ciljem opravdavanja dodijeljene potpore.”
Jerković posebno ističe i mogućnost proširenja poslovanja kroz ovu mjeru samozapošljavanja. Ona se dodjeljuje poslovnom subjektu koji je već ostvario potporu za samozapošljavanje bez obzira na godinu dodjele potpore, a čije su ugovorne obveze po toj mjeri istekle, te je subjekt dokazao kako je ispunio sve svoje obveze prema Zavodu za zapošljavanje i ima tendenciju rasta. Potpora se može dodijeliti samo u slučaju novog zapošljavanja jedne ili dvije osobe iz evidencije nezaposlenih. Maksimalna visina subvencije iznosi do 100.000,00 kuna.
Potpora za zapošljavanje je jedna od standardnih mjera Zavoda koja se provodi već godinama i poslodavci u pravilu dobro znaju o čemu se radi. Kroz tu se mjeru potiče zapošljavanje sufinanciranjem troška plaće poslodavcima u iznosu od 50% bruto II troška godišnje plaće, odnosno 75% toga troška ukoliko se zapošljava osoba s invaliditetom. Ciljane skupine su osobe koje nisu bile zaposlene s redovnom plaćom tijekom prethodnih 6 mjeseci, one bez završenog srednjoškolskog obrazovanja, osobe između 15 i 24 godina starosti ili starije od 50 godina, osobe s invaliditetom ili pripadnici romske nacionalne manjine.
Ističući mjere koje su se pokazale izuzetno traženima na vinkovačkom području, Jerković navodi: „Hrvatski zavod za zapošljavanje ima dvije mjere koje su dobro prepoznate, a vinkovački Područni ured upravo s tim mjerama ima najbolje rezultate u cijeloj Hrvatskoj. Nekoliko je velikih poslovnih subjekata iz Vinkovaca koji su prepoznali njihov potencijal, te pomoću tih potpora školuju kadrove koji su im potrebni za specifična radna mjesta.
Prvo bih izdvojio potporu za osposobljavanje na radnom mjestu. To je potpora gdje poslodavci određeni broj osoba iz evidencije žele obučiti za rad u realnom poslovnom okruženju. Te se osobe tijekom osposobljavanja i dalje vode u našoj evidenciji, a Zavod im isplaćuje novčanu pomoć kroz to razdoblje, tako da poslodavac nema nikakvog troška. Po isteku programa, poslodavac je u obvezi zadržati u radnom odnosu minimalno 30% osoba koje je imao na osposobljavanju. Svaki oblik obrazovanja pa tako i osposobljavanje na radnom mjestu mora imati svoje ishode te je potrebno na kraju osposobljavanja izdati odgovarajuću potvrdu u kojoj su definirani ishodi osposobljavanja.
Iskustvo našeg Područnog ureda je da u pravilu tu potporu koriste drvna i metaloprerađivačka industrija. Poslodavci kroz tu potporu stvaraju kadar za svoja specifična radna mjesta.
Druga potpora koja je zanimljiva je usavršavanje, a ona omogućava nadogradnju postojećih znanja i vještina. Poslodavci je koriste za obrazovanje djelatnika koji su već zaposleni. Preduvjet za ostvarivanje te potpore je uvođenje nove tehnologije, proizvodnog procesa, proizvodne linije i sl. Tim mjerama omogućavamo poslodavcima da postojeći kadar dodatno obrazuju i dignu na višu razinu, te si osiguraju radnu snagu traženih kompetencija.”
Hrvatski zavod za zapošljavanje od 2020. godine više ne dodjeljuje potpore za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, što je bila jedna vrlo popularna mjera, a masovno se koristila i u javnom i u realnom sektoru. Nova potpora koja je uvedena namjesto gore navedene jest potpora za stjecanje prvog radnog iskustva, odnosno pripravništvo u realnom i javnom sektoru.
Navedena potpora potiče zapošljavanje osoba sufinanciranjem troška plaće poslodavcima do 50% godišnjeg troška bruto II plaće radnika, odnosno 75% za osobe s invaliditetom ako je riječ o realnom sektoru, dok je visina subvencije za javni sektor 100% iznosa pripravničke plaće, koja iznosi 85% plaće radnog mjesta, a sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, te trošak prijevoza sukladno Odluci Upravnog vijeća. Trajanje mjere je 12, odnosno 24 mjeseca, ovisno o vrsti pripravništva i ciljanoj skupini.
O izazovima s kojima se Zavod suočava u vrijeme korona-krize, Jerković kaže: ”Od proglašenja epidemije koronavirusa u RH uveli smo posebne procese i najveći dio našeg poslovanja sada se odvija online. I mi unutar Zavoda morali smo se prilagoditi situaciji, zadovoljiti nove zahtjeve, pridržavati se epidemioloških mjera i paziti da nam djelatnici ostanu zdravi, te smo iz tog razloga uveli rad u dvije smjene.
Temeljem odluka Vlade RH i nadležnog ministarstva Hrvatski zavod za zapošljavanje se aktivno uključio u provođenje mjera za očuvanje radnih mjesta i kroz te mjere nastojimo obuhvatiti što veći broj poslodavaca i pri tome biti fleksibilni. Područni ured Vinkovci do ožujka ove godine isplatio je kroz tzv. Covid potpore oko 186 milijuna kuna, a njima je na razini naše županije bilo obuhvaćeno 16 500 osoba. Za usporedbu, tijekom 2019. godine smo – za sve potpore koje su bile dio aktivnih mjera – na razini Područnog ureda Vinkovci isplatili 31 milijun kuna. To je omjer koji je impozantan. A brojke govore puno i o broju zahtjeva koje svakodnevno obrađujemo.
Uvijek nastojimo izići prema van i klijentima pružiti sve informacije koje možemo. Kroz županijsku i gradsku razvojnu agenciju, te potporne institucije poput Poduzetničkog inkubatora, Hrvatske udruge poslodavaca i Obrtničke komore nastojimo poduzetnicima redovito predstavljati naše mjere. Sve detaljnije informacije o aktivnim mjerama Zavoda također su im dostupne putem portala hzz.hr ili mjere.hr.
Zahvalio bih poslodavcima koji su te mjere prepoznali i bore se za svakog svog radnika. Unatrag godinu dana od kada se nalazimo u korona-krizi, na našem području doista nije bilo velikog otpuštanja. Od ožujka do prosinca 2020. godine u Područnom smo uredu imali tristotinjak osoba više u evidenciji. Radi se o povećanju od 6%, što ne predstavlja znatno povećanje i riječ je uglavnom o ulascima u evidenciju nakon redovnog školovanja”
Govoreći o trendovima u zapošljavanju, Jerković naglašava: „Još uvijek je neizvjesno kako će izgledati turistička sezona ove godine, nadamo se barem sličnoj kao 2019.godine. Zaprimamo upite poslodavaca s obale – što je praksa koja traje dugi niz godina – i gledamo da sve nužne selekcije odradimo online ili u osobnom kontaktu, ali pridržavajući se svih epidemioloških mjera. Postoje kontakti i pripreme, postoji interes za sezonskim radnicima.
Van sezonskih okvira, trenutno se najviše traže građevinski radnici, obzirom je u tijeku nekoliko velikih građevinskih projekata na razini grada i županije, pa ima potrebe za svim profilima te struke.”

Skip to content