Najavljeni radovi rekonstrukcije i dogradnje postojeće stambene zgrade u zgradu poduzetničkog inkubatora, a za koje su ugovori o izvođenju radova potpisani krajem srpnja u Vinkovcima, službeno su započeli.

Ugovori o izvođenju radova potpisani su u okviru projekta “Poduzetnički inkubator Vinkovci” s ukupnom vrijednošću projekta od 21.351.779,28 kuna. Bespovratna sredstva osigurana za realizaciju ovog projekta iznose visokih 19.954.932,01 kuna. Također, Grad Vinkovci koji se vodi kao nositelj projekta osigurava preostali iznos.

Na projektu se kao partneri pojavljuju Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o. i Tehnološki park Vinkovci. Posao rekonstrukcije i dogradnje dobila je domaća tvrtka Suhomot d.o.o., a ukupna ugovorena cijena izvođenja radova iznosi 16.474.802,20 kuna.

S obzirom na trenutnu popunjenost Tehnološkog parka u Vinkovcima, predviđa se da će nova poslovna klima privući znatan broj mladih poduzetnika. Sa svakim je danom, ističe voditeljica projekta Melita Meštrović, upita sve više te svi s nestrpljenjem iščekuju konačno otvaranje objekta, koji obuhvaća 14 uslužnih poslovnih i 5 proizvodnih prostora te konferencijsku dvoranu površine 100 metara kvadratnih. cilj je razvoj visoko kvalitetne poduzetničke poslovne infrastrukture kao osnove za razvoj poduzetništva i privlačenje investicija temeljenih na inovacijama, znanju i naprednim tehnologijama.

Objekt je ukupne površine 2.100 kvadratnih metara. Sastoji se od novog i starog dijela. Cjelina koju bi činili postojeći i novi objekt obuhvaća otprilike 1.800 kvadratnih metara uredskog prostora te 950 metara proizvodnog dijela. Radovi će teći usporedno: na postojeći objekt dodaje se novi, a to znači da automatski kreće sanacija, čišćenje i priprema postojećeg, dok u isto vrijeme počinju radovi s pripremom terena i kopanja temelja za novi objekt.

Radovi podrazumijevaju i zahvate na okolišu u kojem se postojeći objekt nalazi, a također to predviđa i preventivna arheološka istraživanja kako bi se sa sigurnošću moglo početi graditi na terenu s obzirom na to da su Vinkovci bogati arheološkim nalazima i potencijalnim lokalitetima kao što su nedavno pronađeni ostatci rimskog foruma u gradskom parku.

Rok za završetak ovog hvalevrijednog projekta je 12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora, objasnili su iz Agencije za razvoj i investicije Grada Vinkovaca, što znači da se završetak radova može očekivati najkasnije do prosinca 2020. godine.

Leave a comment

Skip to content