Ovaj poziv, prenesen na stranicama Predstavništva Slavonije, Baranje i Srijema u Bruxellesu, kojem je rok za prijavu 9. prosinca 2021., potiče vodeću ulogu malih i srednjih poduzeća u promicanju inovacija, agilnosti i sposobnosti napredovanja tehnologija.

Prijedlozi se moraju odnositi na inovativne obrambene tehnologije i rješenja, uključujući i ona koja mogu poboljšati spremnost, raspoređivanje i održivost snaga EU -a u svim spektrima zadaća i misija, na primjer u smislu operacija, opreme, baze, energetskih rješenja, novih sustava nadzora.

Prijedlozi se trebaju odnositi na sve teme od interesa za obranu.

Ciljane aktivnosti

Prijedlozi moraju obuhvatiti jednu ili više aktivnosti prihvatljivih za istraživačku akciju, kako je navedeno u članku 10.3 Uredbe o EDF -u:

– aktivnosti koje imaju za cilj stvaranje, podupiranje i unaprjeđenje znanja, proizvoda i tehnologija, uključujući ometajuće obrambene tehnologije, koje mogu postići značajne učinke u području obrane;
– aktivnosti kojima je cilj povećati interoperabilnost i otpornost, uključujući sigurnu proizvodnju i razmjenu podataka, svladati kritične obrambene tehnologije, ojačati sigurnost opskrbe ili omogućiti učinkovito iskorištavanje rezultata obrambenih proizvoda i tehnologija;
– Studije, kao što su studije izvedivosti za istraživanje izvedivosti novih ili nadograđenih proizvoda, tehnologija, procesa, usluga i rješenja;
– Dizajn obrambenog proizvoda, materijalne ili nematerijalne komponente ili tehnologije, kao i definicija tehničkih specifikacija na kojima je takav dizajn razvijen, uključujući sva djelomična ispitivanja smanjenja rizika u industrijskom ili reprezentativnom okruženju.

Međutim, prijedlozi ne mogu obuhvatiti samo studije.

Funkcionalni zahtjevi

Ovaj je poziv otvoren za sva tehnološka istraživanja obrane. Prijedlozi bi trebali opisivati ​​ciljane funkcionalnosti i predviđena sredstva za mjerenje napretka u postizanju tih funkcionalnosti.

Očekivani učinak:

– Inovativna i isplativa rješenja za obrambene aplikacije;
– revolucionarni ili novi koncepti i pristupi, nova obećavajuća buduća tehnološka poboljšanja ili primjena tehnologija ili koncepata koji se prije nisu primjenjivali u obrambenom sektoru;
– Povećani inovacijski kapaciteti diljem Europe uključivanjem malih i srednjih poduzeća koja mogu napraviti razliku u budućnosti;
– Potencijal za buduće stvaranje tržišta za mala i srednja poduzeća, osobito olakšavanjem pristupa malim i srednjim poduzećima na obrambena tržišta i opskrbne lance;

Doprinos razvoju europskih istraživačkih i tehnoloških ekosustava te jačanju europskih opskrbnih lanaca obrane

Rok za prijavu : 09. prosinca 2021.
Proračun: 17,5 M €

POVEZNICA: Službena stranica Poziva

 

Skip to content