Raspisuje se natječaj za davanje u zakup restorana (kantine) u Vinkovcima, u ulici Dragutina Žanića Karle 16, koji se nalazi u prizemlju zgrade Poduzetničkog inkubatora Vinkovci, izgrađene na kč.br. 5678, upisane u zk.ul.br. 7428 k.o. Vinkovci, ukupne površine od 161,10 m2, a koji se sastoji od kuhinje 22,80 m2, ostave/spremišta 15,90 m2, restorana 60,00 m2, sanitarnog čvora djelatnici 3,50 m2, predprostora/vjetrobrana 10,80 m2, sanitarnog čvora Ž 6,60 m2, sanitarnog čvora M 6,50 m2, terase (67,00*0,50) 35,00 m2, energetski certifikat – razred B, po početnom iznosu mjesečne zakupnine od 3.700,00 kn (tritisućesedamstotina kuna) bez PDV-a, na rok od 5 godina.

Restoran (kantina) opremljen je svom potrebnom opremom za rad:

  • Električni gril, dim. 80x70x85 cm
  • Plinski štednjak izrađen od inoxa, dim. 80x70x85 cm, sa 4 plinska plamenika i pećnicom
  • Jednostruka plinska friteza, dim. 40x70x85 cm, kapaciteta 17l, izrađena od inoxa
  • Dvoetažna električna peć za pizzu, dim. 90x108x75 cm, na postolju
  • Hladnjak izrađen od inoxa, dim. 134x80x200 cm, kapaciteta 1100l
  • Kombinirani hladnjak, dim. 68x85x200 cm (zamrzivač/hladnjak)
  • Perilica posuđa, dim. 55x60x80 cm, izrađena od nehrđajućeg čelika
  • Sudoper sa dva korita i ocjeđivačem izrađenim od inoxa, dim. 195x60x85 cm
  • Sudoper sa tri korita izrađen od inoxa, dim. 130x60x85 cm
  • Kuhinjski element izrađen od inoxa, dim. 100x60x85 cm, s radnom plohom, otvoren s prednje strane s 1 policom
  • Kuhinjski element izrađen od inoxa, dim. 100x60x85 cm, s radnom plohom, otvoren s jedne strane s 2 policom
  • Kuhinjski stol za obradu mesa i povrća izrađen od inoxa, dim. 180x70x85 cm
  • Kuhinjski stol za obradu voća i povrća izrađen od inoxa, dim. 160x70x85 cm, jedno korito i odjel za otpatke
  • Visoki ormar izrađen od inoxa, dim.80x70x200 cm, 4 police i vratima – 2 komada

Natječaj se provodi izborom najpovoljnijeg ponuditelja. Najpovoljniji ponuditelj je onaj ponuditelj koji, uz ispunjenje uvjeta iz natječaja, ponudi najviši iznos mjesečne zakupnine. U slučaju da su dostavljene ponude sa istim iznosima, u obzir će se uzeti vrijeme zaprimanja ponuda na Javni natječaj.

Ponude ponuditelja koji imaju nepodmirene obveze prema Gradu Vinkovcima i državnom proračunu, neće biti uzete u razmatranje.

Pisana ponuda treba sadržavati:

 • Za fizičke osobe – ime i prezime, adresa, OIB,
 • Za pravne osobe – naziv tvrtke, sjedište, OIB,
 • Mjesečni iznos koji se nudi, izražen u kunama bez PDV-a,
 • Dokaz o uplaćenoj jamčevini,
 • Broj računa za slučaj povrata jamčevine,
 • Potvrde o podmirenim obvezama prema Gradu Vinkovcima i državnom proračunu,
 • Dokaz o upisu u sudski registar ili drugi registar,
 • Dokaz o upisu djelatnosti prema NKD-u,
 • Punomoć, ako ponuditelj ima punomoćnika, odnosno ispravu iz koje je razvidno tko je zakonski predstavnik pravne osobe.

Javno otvaranje ponuda održat će se 13. svibnja 2022. u 10:00 sati, u Poduzetničkom inkubatoru Vinkovci, Dragutina Žanića Karle 16, 32100 Vinkovci, u konferencijskoj dvorani na prvom katu.

 Natječaj je otvoren od dana objave i traje do početka javnog otvaranja pisanih ponuda. Natječaj provodi Inkubacijski odbor. Nepravodobne i nepotpune ponude odbacit će se.

Dokumentacija natječaja:

  • [download id=”2744″]
  • [download id=”2711″]
  • [download id=”2714″]
Skip to content