Vukovarsko-srijemska županija donijela je Odluku o mjerama poticanja razvoja poduzetništva na području Vukovarsko-srijemske županije za 2020. godinu. Sredstva za provedbu ovih mjera osigurana su u proračunu Vukovarsko-srijemske županije za 2020. godinu.

Pravo na potporu imat će poduzetnici, obrti te ostali subjekti kategorizirani sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine” br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) koji se svrstavaju u mikro, male i srednje subjekte malog gospodarstva sa sjedištem na području Vukovarsko-srijemske županije, kao i klasteri i udruge koje u svom djelokrugu posla potiču i doprinose razvoju gospodarstva na području Županije izuzev trgovačkih društava i ustanova u kojima Vukovarsko-srijemska županija, druga jedinica lokalne (regionalne) samouprave ili Republika Hrvatska ima vlasnički udio u temeljnom kapitalu.

JAVNI POZIV ĆE SE OBJAVITI NA INTERNETSKIM STRANICAMA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE – HTTP://WWW.VUSZ.HR/INFO/JAVNI-POZIVI-I-OBJAVE-VS-ZUPANIJE [1] U PETAK 19. LIPNJA 2020. GODINE I BITI ĆE OTVOREN DO 31.10.2020. GODINE, ODNOSNO DO UTROŠKA SREDSTAVA.

Skip to content