U Vukovarsko-srijemskoj županiji objavili su javni poziv za dodjelu potpora za razvoj i unaprjeđivanje poslovanja gospodarskih subjekata na području županije za ovu godinu. Riječ je o nepovratnim potporama koje se dodjeljuju sukladno pravilima Uredbe Europske komisije o primjeni Ugovora o funkcioniranju EU-a kao potpore male vrijednosti. Pravo prijave ostvaruju mikropoduzetnici, mali i srednji poduzetnici sa sjedištem na području Vukovarsko-srijemske županije, osim trgovačkih društava i ustanova u kojima županija, grad, općina ili država imaju vlasnički udjel u temeljnom kapitalu.

Pravo na potporu imat će poduzetnici, obrti te ostali subjekti kategorizirani sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) koji se svrstavaju u mikro, male i srednje subjekte malog gospodarstva sa sjedištem na području Vukovarsko-srijemske županije, izuzev trgovačkih društava i ustanova u kojima Vukovarsko-srijemska županija, druga jedinica lokalne (regionalne) samouprave ili Republika Hrvatska ima vlasnički udio u temeljnom kapitalu.

Javni poziv objavljen je na internet stranici Vukovarsko-srijemske županije – http://www.vusz.hr/javni-pozivi-i-objave-vs-zupanije/javni-poziv-za-dodjelu-potpora-za-razvoj-i-unapredenje-poslovanja-gospodarskih-subjekata-n-1 i biti će otvoren do 31.10.2021. godine, odnosno do utroška sredstava.

Skip to content