Javni poziv za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje poslovanja gospodarskih subjekata na području Vukovarsko-srijemske županije za 2022. godinu

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora sukladno Programu poticanja razvoja poduzetništva na području Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje od 2019. – 2022. („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ 28/18, u daljnjem tekstu: Program) i Odluke o mjerama poticanja razvoja poduzetništva na području Vukovarsko-srijemske županije za 2022., u daljnjem tekstu: Odluka), kojim se provode mjere s ciljem jačanja konkurentnog nastupa mikro, malih i srednjih poduzetnika na tržištu te podizanja razine poduzetničkih znanja i vještina (u daljnjem tekstu: Javni poziv).

Pravo na potporu imaju poduzetnici, obrti te ostali subjekti kategorizirani sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) koji se svrstavaju u mikro, male i srednje subjekte malog gospodarstva sa sjedištem na području Vukovarsko-srijemske županije, izuzev trgovačkih društava i ustanova u kojima Vukovarsko-srijemska županija, druga jedinica lokalne (regionalne) samouprave ili Republika Hrvatska ima vlasnički udjel u temeljnom kapitalu.

Također pravo prijave za korištenje potpore imaju poduzetničke potporne institucije, udruge inovatora, inovatori – fizičke osobe s područja Vukovarsko srijemske županije, udruge koje u svom djelokrugu posla potiču i doprinose razvoju gospodarstva na području Vukovarsko-srijemske županije, te klasteri koji djeluju na području Vukovarsko-srijemske županije.

Prihvatljive aktivnosti/troškovi su:

  • nabave novih alata, novih strojeva, novih postrojenja i opreme, novih mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata
  • izgradnje, dogradnje, adaptacije, opremanje poslovnog/proizvodnog prostora, najam/zakup štanda ili sajamske kućice i sl.
  • nabave računalnih programa, troškovi licenciranja, izrade i nadogradnje web stranica i ulaganje u razvoj novih tehnologija
  • istraživanje tržišta, kreiranje brenda, dizajniranje proizvoda, izrada promotivnih materijala i ostalih marketinških aktivnosti
  • razvoja prototipova i novih proizvoda; poticanje razvoja inovativnih rješenja u poslovanju
  • zaštite i upravljanja intelektualnim vlasništvom
  • troškovi uvođenja i implementacije sustava upravljanja kvalitetom i (re)certifiranje sukladnosti vlastitih proizvoda prema hrvatskim i europskim normama i smjernicama
  • edukativne aktivnosti, te troškovi vezani uz najam prostora i drugi neposredni troškovi vezani uz prostor za održavanje edukacije; troškovi predavača
  • polaganje stručnih i majstorskih ispita
  • kotizacija za sudjelovanje na pojedinim radionicama, seminarima, konferencijama i sl.

Kompletan javni poziv i natječajnu dokumentaciju potražite na linku:

https://www.vusz.hr/javni-pozivi-i-objave-vs-zupanije/javni-poziv-za-dodjelu-potpora-za-razvoj-i-unapredenje-poslovanja-gospodarskih-subjekata-n-2

Skip to content