Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru i Tehnološki park Vinkovci d.o.o. Podružnica Poduzetnički Inkubator Vinkovci, 14. ožujka 2022. godine potpisali su Sporazum o suradnji.
S obzirom na to kako je Veleučilište posvećeno obrazovanju i osposobljavanju kadrova na području biomedicine, zdravstva i društvenih znanosti, koji temeljem integriranog sustava teorijskih i primijenjenih spoznaja usvajaju potrebna znanja i vještine te svojim profesionalnim i praktičnim sposobnostima u potpunosti odgovaraju na potrebe gospodarstva i društvene zajednice u kojoj djeluju, dok je s druge strane Tehnološki park Vinkovci d.o.o. Podružnica Poduzetnički inkubator Vinkovci, usmjeren u svrhu poboljšanja dostupnosti poduzetničke poslovne infrastrukture i poslovnih usluga malim i srednjim poduzetnicima s ciljem njihovog olakšanog rasta i razvoja i stvaranja mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta na području Grada Vinkovaca i Vukovarsko-srijemske županije, donesena je odluka o potpisivanju Sporazuma o suradnji.

Suradnja će se ostvarivati kroz aktivnosti koje obuhvaćaju provedbu stručne prakse studenata Poslovnog odjela, razmjenu stručnih znanja i iskustva, organiziranje radionica i edukativnih programa te zajedničkog nastupa i suradnje na projektima financiranim od EU ili ostalih domaćih i međunarodnih institucija i organizacija.
Potpisivanje Sporazuma prvi je korak u osnaživanju studenata za lakši ulazak na tržište rada s ciljem podizanja poduzetničke klime Vukovarsko-srijemske županije i osnaživanja kako mladih, budućih poduzetnika, tako i poduzetnika smještenih u Poduzetničkom inkubatoru Vinkovci istaknuli su dekan Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru doc. dr. sc. Željko Sudarić, prof. v. š. i voditelj Tehnološkog parka Vinkovci d.o.o. Podružnice Poduzetnički Inkubator Vinkovci Krunoslav Josip Čačić, struč. spec. ing. sec.

Skip to content