Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora iz Programa poticanja poduzetništva na području grada Vinkovaca (u nastavku: Program) kojim se provode mjere s ciljem stvaranja povoljnijeg poduzetničkog okruženja za djelovanje postojećih poduzetnika i privlačenje novih investitora s ciljem poticanja ukupnog gospodarskog i društvenog razvoja na području grada Vinkovaca (u nastavku: Javni poziv).

U okviru ovog Javnog poziva realizira se sljedeća mjera:

  1. Poduzetnički inkubator

Potpore dodijeljene temeljem ovog Javnog poziva predstavljaju potporu male vrijednosti i provodit će se sukladno pravilima Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore i Uredba Komisije (EU) 2020/972 od 2. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013. (Službeni list Europske unije L 352/1 i 215/3).

Cijeli tekst kao i obrasce za prijavu preuzmite na službenim stranicama grada Vinkovaca:

Grad Vinkovci – Javni poziv za dodjelu potpora iz Programa poticanja poduzetništva na području grada Vinkovaca – MJERA 6 – Poduzetnički inkubator (grad-vinkovci.hr)

Skip to content