Page 1 - inkubator VK - #2
P. 1
ena transformacija Dvije strane medalje Novi vlasnik

Iz agencije VIA najavljuju kako se Ono čemu treba težiti je poboljšanje DI Spačvu u lipnju je akvizicijom di-
odnosa i suradnje poslodavaca i rad-
očekuju javni pozivi slični onom nika, kako bi se naši poduzetnici lakše onica od fonda Questus, Hrvatske
povezali sa potrebnim radnicima i kako
iz travnja ove godine “Jačanje bi radnici mogli pronaći svog idealnog poštanske banke i fonda Maverick
poslodavca.
konkurentnosti poduzeća ulaganji- kupila tvrtka Pervanovo sa sjedištem
2
ma u digitalnu i zelenu tranziciju”, u Dubrovniku, a u vlasništvu švedske

a zbog kojeg će 1,14 milijardi kuna tvrtke Pervanovo Invest AB, po-

biti usmjereno u investicije 12 duzetnika Darka Pervana 15

PODUZETNIČKI INKUBATOR VINKOVCI

inkubator VK
• BROJ 2 • RUJAN 2021. BESPLATNI PRIMJERAK • WWW.INKUBATOR-VINKOVCI.EU

LEADERSHIP U FOKUSU Gospodar-
ski rast i u
HR DAYS KONFERENCIJE 2020. godini

Istinski i autentični lideri koji vođa onaj tko kaže idi, a vođa U Vinkovcima je u 2020.
uspijevaju okupiti, a potom onaj tko kaže idemo’, vlastitim godini ostvaren trgovin-
i inspirirati ljude oko sebe primjerom trasiraju put kojim ski saldo veći za gotovo
prava su rijetkost, gotovo en- organizacija treba ići, istovre- 57 milijuna kuna u od-
demske vrste, u današnjem meno budeći zanos među nosu na 2019. godinu,
nesigurnom poslovnom svi- zaposlenicima i gradeći moti- a prihodi vinkovačkih
jetu. U okolnostima koje naj- virajuću radnu okolinu u kojoj poduzetnika bili su veći
oštrije kažnjavaju svaku krivu je jedina greška – ne pokušati. za ukupno 400 milijuna
procjenu i grešku u koracima, Nikad aktualnija tema leader- kuna, odnosno probili
stvarajući strah od mogućeg su granicu od pet milijar-
neuspjeha i potičući ‘igranje Deveto izdanje HR di kuna. Iako je broj po-
na sigurno’ kojim ništa ne Days konferencije duzetnika i zaposlenika
možemo izgubiti, ali niti do- na jednom mjestu ostao približno isti, rasle
biti, lideri su svjesno prihva- okuplja vodeće su neto plaće i to za 394
tili ulogu lučonoša uspjeha i regionalne kune u odnosu na 2019.
pokretača prijeko potrebnih stručnjake iz
promjena. Vođeni razmišlja- područja ljudskih
njem prema kojem je ‘poslo- resursa

shipa naći će se u fokusu 9. po Zagrebačka
redu HR Days konferencije u
organizaciji portala MojPosao, burza kolovoz
koja će se održati 22. i 23. ruj-
na u Rovinju. Također, portal završila u pozitivi
MojPosao je još 2010. godine
pokrenuo projekt Najbolje HR
prakse kojim odaju priznanje
kvalitetnom, predanom i učin-
kovitom radu HR profesiona-
laca.

Gotovo svi indeksi su mjesec zaključili u pozitivnom, pri

Infobip Shift okupio 13.000 čemu je najviše rastao CROBEXtransport
sudionika i 60 govornika
Ekonomska klima Ukupni promet na Za- obilježena je peta godišn-
u Njemačkoj i
dalje pogoršana grebačkoj burzi u kolovo- jica uvrštenja dionice Za-

Ekonomska klima u zu je bio nešto bolji nego grebačke burze na uređeno
Njemačkoj u rujnu je
pogoršana četvrti mjesec Preko tri tisuće fizičkih sudi- regiji, koja je počela kao mali mjesec ranije (+0,7%), iako tržište kojim upravlja sama
zaredom, odražavajući onika te gotovo deset tisuća startup iz Vodnjana u Istri.
smanjena očekivanja virtualnih, slušalo je preda- Ova tvrtka danas zapošljavaju je promet dionicama unutar Burza. Zagrebačka burza
dobiti zbog globalne vanja 60 najboljih govornika iz više od 3.200 ljudi i posluje na
nestašice čipova i manjka developerskog svijeta i razgo- šest kontinenata kroz više od knjige ponuda bio 8% slabi- bila je i za sad je još uvijek
građevinskog materijala, varalo o najnovijim razvojnim 70 ureda. Nakon što je Infobip
pokazalo je prošlotjedno i tehnološkim trendovima. Na dugi niz godina samostalno ji, no zato je blok-promet jedina burza u srednjoj i ju-
istraživanje instituta ZEW, pet pozornica i pregršt sadrža- organizirao vlastitu develop-
odnosno Leibnizovog centar ja za kreativnu razmjenu ideja ersku konferenciju DevDays, dionicama ojačao za 57% i goistočnoj Europi čije su di-
za europska ekonomska u dvorani Krešimir Ćosić u Za- akvizicijom Shifta obje su
istraživanja u Mannheimu. dru održan je Infobip Shift na- konferencije spojene u jedan u konačnici pridonio ukup- onice uvrštene na uređeno
jveći ovogodišnji developerski festival tehnologije koji je za
događaj u Europi. Organizator domaćina svojeg jubilarnog, noj, ipak pozitivnoj trgov- tržište, čime su postavljeni
događanja je Infobip, vodeća desetog izdanja, izabralo za-
IT kompanija u Hrvatskoj i darski Višnjik. inskoj slici. Tržišna kapital- novi standardi transparent-

izacija dionica za 1% je veća nosti i kriteriji korporativ-

nego u srpnju. Uz iznimku nog upravljanja te dodatno

CROBEXindustrije i CROBEX- učvršćena pozicija lidera u

konstrukta, svi su indeksi poslovanju i uslugama tržiš-

mjesec zaključili u pozitivi, ta kapitala u široj regiji sli-

pri čemu je najviše rastao jedeći primjer razvijenih

CROBEXtransport (+2%). tržišta, priopćili su iz Za-

Posljednjega dana kolovoza grebačke burze.
   1   2   3   4   5   6