JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA IZ PROGRAMA POTICANJA PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU GRADA VINKOVACA ZA 2021. – 2023. GODINU – MJERA 6 – PODUZETNIČKI INKUBATOR

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora iz Programa poticanja poduzetništva na području grada Vinkovaca za 2021.-2023. godinu kojim se provode mjere s ciljem stvaranja povoljnijeg poduzetničkog okruženja za djelovanje i postojećih poduzetnika i privlačenje novih investitora s ciljem poticanja ukupnog gospodarskog i društvenog razvoja na području grada Vinkovaca.

Korisnici ovog Javnog poziva su tvrtke, obrti te ostali subjekti kategorizirani sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) koji se svrstavaju u mikro subjekte malog gospodarstva sa sjedištem u Vinkovcima i/ili koji obavljaju gospodarsku djelatnost na području grada Vinkovaca osim trgovačkih društava i ustanova u kojima Grad Vinkovci, druga jedinica lokalne (regionalne) samouprave ili Republika Hrvatska ima vlasnički udjel u temeljnom kapitalu.

Mikro subjekti malog gospodarstva su fizičke i pravne osobe, koje prosječno godišnje imaju zaposleno manje od 10 radnika; ostvaruju ukupni godišnji promet do 14.000.000,00 kuna ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na dohodak u vrijednosti do 7.000.000,00 kuna.

Pravo na podnošenje prijave nemaju poduzetnici u stečaju ili u postupku predstečajne nagodbe, odnosno poduzetnici u postupku likvidacije, kao ni korisnici koji su u blokadi.

Cijeli tekst kao i obrasce za prijavu preuzmite na službenim stranicama grada Vinkovaca:

https://grad-vinkovci.hr/hr/objave/sluzbene-obavijesti/javni-poziv-za-dodjelu-potpora-iz-programa-poticanja-poduzetnistva-na-podrucju-grada-vinkovaca-za-2021-2023-godinu-mjera-6-poduzetnicki-inkubator

Skip to content